Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Contact Us For Advertisement: 9858091920

नेपाल प्रहरी (प्रहरी कार्यालय सहयोगी) पदमा भर्ना सम्बन्धी सुचना

 नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रहरी प्रधान कार्यालय

मानवश्रोत एंवम प्रशासन विभाग, भर्ना छनौट महाशाखा

नक्साल काठमाण्डौ

Useful Link

नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि सुचना प्रकास गरिएको छ ।

Click Here For Vacancy Detailदरखास्त फारम भर्ने मिति: २०७७ साल मंसिर २ गते देखि २०७७ साल पुस ६ गते सम्म ।

\


भर्ना लिने पद "प्रहरी कार्यालय सहयोगी" आवश्यक संख्या:सम्पर्क स्थानहरु (Contact Details:)


आवश्यक न्यूनतम योग्यता:फारम भर्दा दरखास्तसाथ समावेश गरेर पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु:परिक्षा संचालन हुने स्थान:


अन्य विवरण:


Post a comment

0 Comments