Skip This Ads. Contact US To Put Your Ads

Breaking News

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

नेपाली सेनामा रहने सेवा, समूह र पदहरु समबन्धी जानकारी

सैनिक सेवा नियमावली, २०६९

अनुसूची – १

(नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाली सेनामा रहने सेवा र समूह

१. सैनिक साधारण सेवा

२. सैनिक प्राविधिक सेवाः यस सेवामा देहायका समूहहरू रहनेछन्ः

(क) सैनिक स्वास्थ्य समूह
(ख) सैनिक इन्जिनियरिङ्ग समूह
(ग) पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य समूह
(घ) अन्य प्राविधिक समूह

३. सैनिक प्राड सेवा

४. सैनिक हवाई सेवाः यस सेवामा देहायका समूहहरू रहनेछन्ः

(क) पाइलट समूह
(ख) हवाई सम्भार समूह
(ग) अन्य हवाई समूह

५. सैनिक विविध सेवाः यस सेवामा देहायका समूहहरू रहनेछन्ः

(क) विकास निर्माण समूह
(ख) पुजारी समूह
(ग) सैनिक कर्मचारी समूह
(घ) लेखा समूह
(ङ) सैनिक शिक्षा समूह
(च) ग्यारिजन समूह
(छ) बन्दोवस्ती कार्य समूह
(ज) अल्प सेवा समूह 

नेपाली सेनामा रहने पदहरु र दर्ज्यानी चिन्ह: 

 • महारथी (प्रधान सेनापती) "Chief of the Army Staff General"
  • धानकोबाला भित्र खुकुरी क्रसको माथि राजडण्ड, सुर्य र अर्ध चन्द्र
 • रथी (लेउटेन्ट जर्नेल ) Lieutenant General
  • धानकोबाला भित्र खुकुरी क्रस,सुर्य र अर्ध चन्द्र
 • उपरथी (मेजर जर्नेल) Major General 
  • धानकोबाला भित्र खुकुरी क्रस र अर्ध चन्द्र
 • सहायक रथी (ब्रिगेडियर जर्नेल) Brigadier General 
  • धानकोबाला भित्र खुकुरी क्रस
 • महासेनानी (कर्णेल) Colonel 
  • खुकुरी क्रसको माथि राजडण्ड, सुर्य र अर्ध चन्द्र
 • प्रमुख सेनानी (लेउटेन्ट कर्णेल )Lieutenant Colonel 
  • खुकुरी क्रसको माथि राजडण्ड र अर्ध चन्द्र
 • सेनानी (मेजर) Major 
  • खुकुरी क्रसको माथि राजडण्ड
 • सह सेनानी (क्याप्टेन) Captain 
  • खुकुरी क्रस, सुर्य र अर्ध चन्द्र
 • उप सेनानी (लप्टन) Lieutenant 
  • खुकुरी क्रस र अर्ध चन्द्र
 • सहायक सेनानी (सेकेण्ड लप्टन) Second Lieutenant 
  • खुकुरी क्रस
 • प्रमुख सुबेदार (सुवेदार मेजर) Master Warrant Officer 
  • सुर्य र अर्ध चन्द्र
 • सुबेदार Warrant Officer I 
  • अर्ध चन्द्र
 • जमदार Warrant Officer II 
  • सुर्य
 • हुद्दा Sergeant 
  • कुममा ३ धर्के फित्ता
 • अमल्दार Corporal 
  • कुममा २ धर्के फित्ता
 • प्यूठ Lance Corporal 
  • कुममा १ धर्के फित्ता
 • सिपाही Private 
  • दर्ज्यानी चिन्ह बिहिन
 • सैन्य Recruit 
  • दर्ज्यानी चिन्ह बिहिन
 • फलोअर्स Followers
  • दर्ज्यानी चिन्ह बिहिन

Post a comment

0 Comments